Disclaimer

Met deze website willen wij patiënten, bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden transparante informatie bieden. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door gebruik te maken van onze webpagina, stemt u in met deze disclaimer.

Zorgvuldigheid
Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. We betrachten bij het samenstellen van de site en het weergeven van informatie de grootste zorgvuldigheid maar soms is de informatie wellicht niet meer van toepassing. Aan de informatie die is opgeslagen op deze website kan dan ook geen rechten worden ontleend. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.
Huisartsenpraktijk Hogenbosch is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van deze website of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).

Copyright
De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Huisartsenpraktijk Hogenbosch of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Huisartsenpraktijk Hogenbosch.

Inlichtingen
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van weergegeven informatie. Fouten (in de weergegeven informatie) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, etc.

Veiligheid
Huisartsenpraktijk Hogenbosch probeert met zoveel mogelijk zorg deze website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht er toch sprake zijn van enige vorm van bedreiging dan heeft Huisartsenpraktijk Hogenbosch geen enkele aansprakelijkheid.

Links
Op de websites van het Huisartsenpraktijk Hogenbosch staan links naar websites van derden. Deze sites worden niet door Huisartsenpraktijk Hogenbosch beheerd en Huisartsenpraktijk Hogenbosch is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.

Toegankelijkheid gereedschappen

U kunt de Toegankelijkheidstool links in het scherm gebruiken om de site voor uzelf toegankelijker te maken door bijvoorbeeld teksten te vergroten of verkleinen, het contrast tussen de achtergondkleur en de tekstkleur groter te maken of het lettertype te wijzigen.

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner Ga naar de inhoud