Missie en visie

Waar gaan en staan we voor als huisartspraktijken van Gezondheidscentrum Koningsoord

De huisartspraktijken van Gezondheidscentrum Koningsoord verlenen zorg op maat, dichtbij de patiënt in de buurt en werken aan doorlopende kwaliteitsverbetering daarvan.

Voor onze patiënten geldt dat wij continue zorg leveren; vanaf de geboorte tot het levenseinde, zowel op onze praktijken en huisartsenpost. Tevens leveren wij een bijdrage aan de continuïteit van de huisartsenzorg door het opleiden van nieuwe (huis)artsen en het begeleiden van huisartsenmedewerkers.

Er wordt door middel van persoonlijke zorg rekening gehouden met ieder individu als persoon en haar/zijn omgeving. Tot slot gaan we uit van integrale zorg; aandacht voor de hele mens, zowel de lichamelijke als de psychische klachten.

 

Toegankelijkheid gereedschappen

U kunt de Toegankelijkheidstool links in het scherm gebruiken om de site voor uzelf toegankelijker te maken door bijvoorbeeld teksten te vergroten of verkleinen, het contrast tussen de achtergondkleur en de tekstkleur groter te maken of het lettertype te wijzigen.

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner Ga naar de inhoud