logo MGn

Elektronisch Patiënten Dossier

Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming!

Geachte heer, mevrouw,

Uw huisarts registreert uw medische gegevens. Maar als u onverhoopt naar een huisartsenpost of apotheek moet, dan kan het belangrijk zijn dat men daar ook kan beschikken over uw medische gegevens. Dan heeft de betreffende zorgverlener in ieder geval de meest recente informatie om veilige en adequate zorg te bieden. Het gaat om uw actuele medicatie en allergieën voor de apotheek en een samenvatting van uw medisch dossier met actuele medicatie voor de huisartsenpost. Ook medisch specialisten kunnen dan uw medicatiegegevens opvragen bij uw apotheek. Overigens kan dit alleen nog maar regionaal, dus niet landelijk.

Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met https://home.mijngezondheid.net/
Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online uw zorgzaken regelen bij uw huisarts.

Toestemming voor het elektronisch delen van uw medische gegevens

Om te zorgen dat zorgverleners uw gegevens onderling mogen uitwisselen, moet u toestemming geven voor het elektronisch delen van uw medische gegevens.
Het is belangrijk dat u ons laat weten of u wel of geen toestemming geeft om uw gegevens door derden te laten inzien mocht dit nodig zijn. Dit kunnen zijn: de huisarts op de huisartsenpost, de specialist in het ziekenhuis en de apotheker.
Uw gegevens blijven in beheer van uw huisarts en kunnen alleen ingezien worden als een andere zorgverlener een behandelrelatie met u heeft.

Voor wie?
Het is belangrijk dat wij van iedereen die bij uw huishouden hoort, en die bij onze praktijk staat ingeschreven, weten of hij/zij toestemming geeft.
Iedereen van 16 jaar of ouder kan het toestemmingsformulier invullen. Voor kinderen onder de 12 beslissen de ouders of verzorgers en bij kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten de ouders en het kind beide tekenen. Hierop geeft u dus aan of u wel of wellicht geen toestemming geeft tot het onder zorgverleners elektronisch delen van uw medische gegevens.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.volgjezorg.nl.
Voor het direct online toestemming geven voor het delen van uw electronisch patiëntendossier klik hier.
Klik hier voor meer informatie over toestemming medische gegevens delen of download direct het toestemmingsformulier. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij onze praktijkmedewerkers of opsturen naar de praktijk.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om uw toestemming digitaal te verlenen via de website www.ikgeeftoestemming.nl. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig.

Aanmelden MijnGezondheid.net

Via MijnGezondheid.net kunt u inloggen volgens onderstaande stappen.

  • Klik rechtsboven op ‘Inloggen’
  • Log vervolgens in met uw DigiD met SMS-verificatie of de DigiD-app
  • U dient akkoord te gaan met de voorwaarden om uw account te activeren
  • Na activatie kan er informatie uitgewisseld worden. Hiervoor dient u ook uw gegevens in te vullen.
  • U kunt nu gebruik maken van MijnGezondheid.net

Ondersteuning MijnGezondheid.net

Heeft u vragen over MijnGezondheid.net? Kijkt u dan op de website van MijnGezondheid.net onder het kopje ondersteuning. Hier vindt u veelgestelde vragen en instructievideo’s over Mijngezondheid.net. Ook kunt u de hulp inroepen van chatbot Robin.

 

Toegankelijkheid gereedschappen

U kunt de Toegankelijkheidstool links in het scherm gebruiken om de site voor uzelf toegankelijker te maken door bijvoorbeeld teksten te vergroten of verkleinen, het contrast tussen de achtergondkleur en de tekstkleur groter te maken of het lettertype te wijzigen.

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner Ga naar de inhoud