Klachtenprocedure

Meestal zijn patiënten tevreden over de inzet en het werk van hun huisarts en de praktijkmedewerkers, maar een enkele keer is dat niet het geval. Conform de ‘Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector’ zijn de huisartsen binnen gezondheidscentrum Koningsoord aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

Bent u niet tevreden over de gang van zaken of heeft u een minder prettige ervaring opgedaan gedurende de behandeling, bespreek dit dan gerust met ons. Wij stellen het op prijs als u deze ervaringen met ons wilt bespreken. Met uw op- of aanmerkingen kunnen wij onze zorg verbeteren. Het liefst bespreken wij de klacht met u op het spreekuur.

Mocht u onverhoopt toch een klacht willen indienen dan kan dat natuurlijk ook. In dat geval kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.
Wij nemen daarna telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met u op.
Klachtenformulier

* = de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat.

** = de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn.

Contact

Praktijk Hogenbosch

Pandgang 2

5057 EA Berkel-Enschot

Tel. 013 533 1320